Laden Evenementen

Tijdens het EK 2024 organiseren wij van vrijdag 14 juni t/m zaterdag 13 juli de succesvolle consumentenactie Scan & Scoor Prijzenfestival.
Doe mee en maak kans op fantastische prijzen en aanbiedingen van de deelnemende ondernemers!

Hoe werkt het?

  • Je ontvangt bij je aankopen vanaf 10 euro in de deelnemende  winkels 1 kanskaart (1 kaart per kassatransactie)
  • Ga met de kaart naar de prijzengenerator bij Delifrance en scan deze
  • Heb je gewonnen? Dan wordt er meteen een bon uitgeprint waar jouw prijs of aanbieding op vermeld staat
  • Deelnemende winkels zijn herkenbaar aan de actieposter
  • Hoe meer boodschappen je doet bij de deelnemende winkels, des te groter is de kans op een prijs

 

Actievoorwaarden

Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door de in Winkelcentrum De Schoof (hierna: ‘WDS’) georganiseerde consumentenactie Scan & Scoor Prijzenfestival (hierna: ‘deze Actie’).
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden.
1.3 WDS is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat het winkelcentrum daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van deze Actie, zal door WDS bekend gemaakt worden via de website www.de-schoof.nl
1.4 Deelname aan de Scan & Scoor actie is uitgesloten voor eigenaren en managers van de deelnemende winkels, evenals iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Scan & Scoor actie.
1.5 Deze Actie begint op vrijdag 14 juni om 10:00 uur en eindigt op zaterdag 13 juli om 18:00 uur.
1.6 Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of deze Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
2. Voorwaarden
2.1 Deelname aan deze Actie kan alleen met een geldige kanskaart, deze ontvangt u tijdens de actieperiode in de deelnemende winkels bij een besteding vanaf 10 euro. (1 kanskaart per kassa-transactie) Deelnemende winkels zijn herkenbaar aan de actieposter in de etalage.
2.2 De leeftijd om deel te nemen aan deze  Actie is 18 jaar of ouder.
2.3 Deelnemers mogen maximaal 10 kanskaarten per keer scannen. Hierna is een volgende deelnemer aan de beurt tenzij er verder niemand wacht. De scanzuil staat opgesteld bij Delifrance
.
2.4 Scan & Scoor kanskaarten zijn enkel geldig in de aangegeven periode. Buiten deze periode hebben deze geen enkele waarde.
2.5 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
2.6 WDS is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
2.7 Prijzen kunnen enkel bij de betreffende winkel of horeca gelegenheid afgehaald worden.
2.8 De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
2.9 De prijzen van de deelnemende winkels kunnen alleen besteed worden in de betreffende winkel of het filiaal in winkelcentrum WDS. Indien u minder besteed dan de waarde van de prijs wordt er geen geldbedrag uitgekeerd.
2.10 De prijzen kunnen tot en met 31 juli opgehaald worden, tenzij anders vermeld op de bon.
3. Publiciteit
3.1 Deelnemers aan deze Actie geven WDS toestemming om gefotografeerd te worden en eventuele foto’s en hun namen te gebruiken voor promotionele activiteiten. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden en men heeft geen recht op financiële vergoedingen.
4. Klachten
4.1 Klachten omtrent de Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij de organisatie WinkelcentrumPromotie B.V. – info@winkelcentrumpromotie.nl,  gevestigd te Rosmalen.

 

 

Winkelcentrum is nu gesloten
Ga naar de bovenkant